Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_016

 

Ναός παραλλαγῆς μονόκλιτου σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου μέ τροῦλλο. Σώζεται μέρος ζωγραφ. διακόσμου τοῦ 13ου αἰ. (Χριστός Παντοκράτωρ, Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Θεολόγος κ.ἄ. Στήν ἀχιβάδα τοποθετοῦνται δύο δεόμενες μορφές - Ἐνορία Σαγκρίου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top