Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_015

 

Ναός μονόχωρος μέ ἐσωτερικά πλευρικά τυφλά ἀψιδώματα κάι χαμηλό τροῦλλο. Στήν ἀψίδα ὑπῆρχε σύνθρονο, ἐπισκοπικός θρόνος καί δύο παράθυρα ὅπως σέ ἄλλα ναξιακά μνημεῖα 6ου - 7ου αἰ. Σώζονται λείψανα σημαντικότατου "εἰκονομαχικοῦ" διακόσμου τοῦ 9ου μᾶλλον αἰ., καθώς καί μερικές παραστάσεις τοῦ 13ου αἰ. (Ἐνορία Δαμαριῶνος).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top