Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_012

 

Συγκρότημα δύο ἀνεξάρτητων ναῶν, ἀπό τούς ὁποίους ὁ νοτιοανατολικός εἶναι δίκλιτος καμαροσκεπής, μέ χαμηλό τροῦλλο καί κτιστό ὡς ἄνω τό ἕνα τέμπλο. Παρατηροῦνται διάφορες οἰκοδομικές φάσεις. Ὑφίστανται λείψανα βυζαντινῶν τοιχογραφιῶν οἱ παλαιότερες "εἰκονομαχικοῦ" χαρακτήρα. Οἱ νεότερες εἶναι τοῦ 1254. Ὁ Ἅγ. Παχώμιος εἶναι μονόχωρος τρουλλαῖος δίκογχος ναός μέ τοιχογραφίες τοῦ 13ου αἰ.

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top