Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_09

 

Ναός μονόχωρος μέ τροῦλλο στηριζόμενο σέ τέσσερις παραστάδες. Στό τύμπανο τοῦ τρούλλου τοποθετοῦνται ἐξωτερικά κόγχες στό ἡμισφαίριο δέ σχηματίζεται ἐσωτερικά νεύρωση μορφῆς Χ. Νότια ἔχει προσκολληθεῖ παρεκκλήσιο βυζαντινῶν χρόνων, δυτικά δέ τρουλλοσκεπές προστῶο. Ὑπάρχουν τοιχογραφίες σέ δύο στρώματα καί ἡ χρονολ. 1285/6. Ἀπεικονίζονται μέλη τῆς οἰκογένειας Φυρογένη. (Ἐνορία Φιλωτίου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top