Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_04

 

Μονόχωρος τρουλλαῖος ναός μεταξύ Σαγκρίου καί λεκανοπεδίου Τραγαίας. Στό χῶρο τοῦ Βήματος διατηρεῖται σέ ζῶνες σημαντικότατος "εἰκονομαχικός" διάκοσμος (πρῶτο μισό 9ου αἰ.), στόν ὁποῖο ἀντανακλῶνται ἴσως καί ἀραβικές ἐπιδράσεις (σπειροειδεῖς βλαστοί, ζεύγη ἐλίκων, τεμνόμενοι κύκλοι καί εἶδος γραπτῶν ἐντοιχίων πλακιδίων).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top