Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ναός σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλλο. Στήν ἀψίδα τοποθετεῖται σύνθρονο καί παράθυρο μέ τρεῖς ἰσοϋψεῖς λοβούς. Στίς πλάγιες ἐξωτερικές ὄψεις διαμορφώνονται ἀψιδώματα διακοσμημένα μέ φυαλοστόμια. Ὁ νάρθηκας φέρει ἑκατέρωθεν ἀπό ἕνα μικρό παρεκκλήσιο. Ἔχει προστεθεῖ κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ὅμοιος τριμερής νάρθηκας μέ τρουλλαῖο ὅμως τό κεντρικό του μέρος. Σώζονται λίγα λείψανα τοιχογραφιῶν 12ου - 13ου αἰ. (Ἐνορία Χαλκείου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top