Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Naxos_02

 

Τρίκλιτη πεσσοστήρικτη καμαροσκεπής βασιλική τοῦ 6ου αἰ. Τό κτῖσμα ἔχει ἐν μέρει ἀλλοιωθεῖ ἀπό παλαιές καί νέες ἀναστηλωτικές ἐπεμβάσεις. Σώζονται λίγα λείψανα ζωγραφικοῦ διακόσμου σέ δύο στρώματα. Στή νότια πλευρά προσκολλήθηκε κατά τούς βυζαντινούς χρόνους δίκογχο καμαροσκεπές παρεκκλήσιο (Ἐνορία Σαγκρίου).

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top