Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

 

Ἐν θλίψει βαθείᾳ ἀνακοινοῦται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας ἡ πρός Κύριον ἐκδημία, τίς πρῶτες πρωινές ὦρες τῆς Τετάρτης 9ης Μαρτίου 2022, τοῦ μακαριστοῦ ἤδη Ἀρχιμανδρίτου π. Νικοδήμου Βελαλοπούλου, ἐπί εἰκοσιπενταετίαν διακονήσαντος εἰς τήν καθ΄ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν.

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θα ψαλῇ τήν Παρασκευήν 11ην Μαρτίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 1ην μ.μ. ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐνοριακῷ Ναῷ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου πόλεως Νάξου. Θά ἀκολουθήσῃ ἡ ταφή εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Λαζάρου (Δήμου Νάξου).

Εἴθε ὁ Κύριος νά ἀναπαύῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων καί νά χαρίζῃ τήν ἐξ Ὕψους παρηγορίαν Του εἰς τούς οἰκείους του.

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top