Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

ΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

 

   Η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας επιθυμώντας να συμβάλει στην καλύτερη  και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, μάλιστα σε τοπικό επίπεδο, και μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με την Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου κα Καλλίτσα Φραγκίσκου, θα αναλάβει την αγορά ειδικού φορητού υπερσύγχρονου μηχανήματος Τεχνητού Νεφρού που  θα τοποθετηθεί σε ιδιαίτερο χώρο (εκτός Μονάδος Τεχνητού Νεφρού), ώστε στην απευκταία περίπτωση μεταδόσεως του ιού μεταξύ των αιμοκαθαιρουμένων, να παρέχεται η δυνατότητα απομονώσεως του περιστατικού, για να μη διασπαρεί ο ιός και στους υπολοίπους ασθενείς.

   Να υπογραμμισθεί δε ότι το εν λόγω μηχάνημα θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο και μετά την κρίση της πανδημίας διότι:

   α) Θα δώσει τη δυνατότητα στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου να αντιμετωπίζει περιστατικά που δε χρήζουν άμεσης διακομιδής να μένουν υπό παρακολούθηση έως ότου διευκρινιστεί αν είναι θετικά ή αρνητικά κρούσματα, δεδομένου του απαιτούμενου χρόνου από τη λήψη δείγματος έως την απάντηση από το Ινστιτούτο Παστέρ, λόγω νησιωτικότητας και

   β) Ο θάλαμος που θα γίνει η τοποθέτηση του μηχανήματος θα χρησιμοποιηθεί –μετά την παύση της πανδημίας- για την αιμοκάθαρση ασθενών με λοιμώδη νοσήματα.

   Το κόστος της αγοράς του αναγκαίου αυτού μηχανήματος ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ περίπου και η προμήθειά του πρέπει να γίνει με γρήγορες διαδικασίες. Προς το σκοπό αυτό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κατέθεσε ήδη ένα μισθό του και με σχετική εγκύκλιό του παρακαλεί τους μεν αγάμους κληρικούς να καταθέσουν το 10% του μισθού τους, τους δε εγγάμους το 5%. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από εισφορές Ιερών Ναών, Μονών, Προσκυνημάτων, Ιδρυμάτων και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως.

   Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στον Τεχνητό Νεφρό του Νοσοκομείου μας εξυπηρετούνται οι νεφροπαθείς αδελφοί μας και των τριών νησιών της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας, ήτοι Νάξου, Πάρου και Αντιπάρου.

   Τέλος με την ευκαιρία αυτή η Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας επιθυμεί να εκφράσει τις ευγνώμονες ευχαριστίες της στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό τόσο του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Νάξου όσο και του Κέντρου Υγείας Πάρου, καθώς και σε όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές των τριών νησιών μας, για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν υπηρετώντας θυσιαστικά και με αυταπάρνηση τον πάσχοντα συνάνθρωπο και εύχεται "ο δι' ημάς Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος'' να τους χαρίζει ακμή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων για την απρόσκοπτη συνέχιση του δύσκολου και πολυεύθυνου έργου τους. 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top