Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

 

843 00 ΝΑΞΟΣ

 

ΤΗΛ. (22850) 22233, FAX(22850) 24600

 
   

Πρωτ. 576

 

               Ἀριθμ.

 Ἐν Νάξῳ   τῇ 7ῃ Νοεμβρίου 2014

Διεκπ. 212

 

          

  Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

α) τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 38 παρ. 2 καί 67 τοῦ Ν.590/1077 “ Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος” καί

β) τάς διατάξεις τῶν ἄρθρων 4, 5 καί 7 τοῦ 230/2012 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημερίων»,

προκειμένου, νά προβῶμεν εἰς ἀνακήρυξιν ὑποψηφίου πρός πλήρωσιν τῆς κενῆς θέσεως τακτικοῦ Διακόνου ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ:

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Παροικίας Πάρου

καλοῦμεν τούς βουλoμένους ἵνα καταλάβωσι τήν Διακονικήν ταύτην θέσιν καί ἔχοντας τά ὑπό τοῦ ὑπ΄ ἀριθμ. 230/2012 Κανονισμοῦ «Περί Ἐφημερίων καί Διακόνων» προβλεπόμενα κανονικά καί νόμιμα προσόντα. ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά νενομισμένα δικαιολογητικά διά τά περαιτέρω.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ypografh

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top