Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

 

843 00 ΝΑΞΟΣ

 

ΤΗΛ. (22850) 22233, FAX(22850) 24600

 
   

Πρωτ. 408

 

           Ἀριθμ.

Ἐν Νάξῳ  τῇ 30ῇ Σεπτεμβρίου 2013

Διεκπ. 183

 

        

 

    Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

α) τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 38 παρ. 2 τοῦ Ν.590/1077 “ Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος” καί

β) τάς διατάξεις τοῦ 230/2012 Κανονισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν, Ἐνοριῶν καί Ἐφημερίων»,

προκειμένου, νά πληρώσωμεν τάς κενάς ὀργανικάς θέσεις τακτικῶν Ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν:

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἐγγαρῶν Νάξου

Ἁγίας Τριάδος Καλοξύλου Νάξου

Γενεσίου Θεοτόκου Κορωνίδος (Κωμιακῆς) Νάξου

Β΄ θέσεως Παντανάσσης πόλεως Νάξου

καλοῦμεν τούς βουλόμενους καί ἔχοντας τά κανονικά προσόντα, ὅπως ἐντός μηνός ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς παρούσης ὑποβάλωσιν ἡμῖν τά ἀπαιτούμενα δικαιολογητικά διά νά καλυφθῇ μία ἐκ τῶν ἀνωτέρω κενῶν θέσεων.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

   ypografh

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top