Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

Προσφιλεῖς Ἐκπαιδευτικοὶ Λειτουργοὶ καὶ ἀγαπητά μου παιδιά,

      Μὲ τὴν Χάρη καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μία καινούργια σχολικὴ χρονιά ξεκινάει καὶ φέτος. Τὸ κουδούνι ἤχησε καὶ πάλι καὶ σᾶς προσκάλεσε στὸν ἱερό χῶρο τοῦ σχολείου, προκειμένου οἱ μὲν διδάσκαλοι νὰ μεταλαμπαδεύσετε τὰ ἀθάνατα ἑλληνικὰ γράμματα στὰ παιδιά μας, οἱ δὲ μαθητὲς νὰ πάρετε τὴν μοναδικὴ καὶ πολύτιμη γιὰ τὴν πορεία τῆς ζωῆς σας ἑλληνικὴ παιδεία καὶ γνώση.

     Ἀγαπητά μου παιδιά, τούτη τὴ στιγμὴ ποὺ εἶναι μεγάλη στιγμὴ καὶ γιὰ ἐσᾶς, ποὺ ἤσασταν καὶ πέρσι στὸν χῶρο αὐτὸ τοῦ σχολείου, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἐσᾶς τοὺς μικρότερους ποὺ ἔρχεσθε φέτος γιὰ πρώτη φορά, γονεῖς καὶ συγγενεῖς σᾶς εὔχονται καλὴ πρόοδο, ἀλλὰ καὶ οἱ πολύτιμοι σύντροφοι καὶ καθοδηγητές σας στὴν περιπέτεια τῆς γνώσης, οἱ δάσκαλοι καὶ οἱ δασκάλες σας, βρίσκονται πλάϊ σας ἕτοιμοι στὸ δύσκολο ἔργο τους.

     Χαρεῖτε, λοιπόν, αὐτὴ τὴ νέα σχολικὴ χρονιὰ ποὺ ξεκινάει μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. Βάλτε ὅλες σας τὶς δυνάμεις καὶ δῶστε τὸν καλύτερό σας ἑαυτὸ μέσα στὴν σχολικὴ αἴθουσα καὶ ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν οἱ κακοὶ τοῦ κόσμου τούτου νὰ μολύνουν τὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα στὴν ὁποία καλεῖσθε νὰ ζήσετε καὶ νὰ προχωρήσετε, ἐσεῖς ἀντισταθεῖτε, στηριχθεῖτε στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ Ὁποῖος δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἐγκαταλείψει ποτέ, καὶ ζῆστε τὸ μεγαλεῖο τῆς σχολικῆς περιόδου. Ἀπολαῦστε τὴν συναναστροφὴ μἐ τοὺς δασκάλους καὶ τοὺς συμμαθητές σας καὶ χαρεῖτε κάθε στιγμὴ ἀπὸ τὰ μαθητικά σας χρόνια, τὰ ὁποῖα μετὰ βεβαιότητος σᾶς λέγω ὅτι θὰ ἀναπολήσετε πολλὲς φορὲς ὅταν θὰ μεγαλώσετε.

     Δὲν σᾶς κρύβουμε, παιδιά μου, ὅτι σ' ἐσᾶς στηρίζουμε ὅλες μας τὶς ἐλπίδες. Δἐν σᾶς κρύβουμε οὔτε αὐτὴ τὴν ἀγωνία μας γιὰ τὸ μέλλον ποὺ σᾶς περιμένει. Ὅμως, προσευχόμαστε καὶ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μὲ τὸ φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δική σας μελέτη καὶ προσπάθεια θὰ γίνετε σπουδαῖοι ἄνθρωποι καὶ θὰ μπορέσετε νὰ οἰκοδομήσετε ἕνα λαμπρὸ μέλλον γιὰ ὅλους.  

     Ἐσᾶς, ἀγαπητοί μου διδάσκαλοι, σᾶς παρακαλοῦμε γιὰ μία ἀκόμη χρονιὰ νὰ διακονήσετε μὲ ζῆλο τὸ δύσκολο ἀναμφίβολα λειτούργημα σας, τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖτε μέσα σὲ ἀντίξοες συνθῆκες καὶ μὲ πολλὲς ἐλλείψεις. Περισσότερο, ὅμως, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ γίνεσθε ὄχι μόνον ἐκπαιδευτές, ἀλλὰ κυρίως παιδαγωγοί, μεταλαμπαδεύοντες στὰ παιδιά μας πρωτίστως μὲ τὸ παράδειγμά σας καὶ κατόπιν μὲ τὸν λόγο σας τὰ Ελληνοχριστιανικὰ ἰδεώδη καὶ ἤθη τῆς παιδείας τοῦ τόπου μας.

     Μὲ ἄπειρη ἀγάπη εὔχομαι σὲ ὅλους, διδάσκοντες, διδασκομένους καὶ γονεῖς, καλὴ καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρονιὰ καὶ σᾶς καταστέφω μὲ μύριες πατρικὲς ευχές. 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 + Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ

κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά,

     Παιχνίδι, χαρὰ καὶ ξενοιασιά. Αὐτὰ ζήσατε τὶς μέρες ποὺ ἦταν τὰ σχολεῖα σας κλειστά. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ μὲ τοὺς φίλους σας μιλήσατε γιὰ ὅλα ὅσα περάσατε τὸν χειμῶνα, ἀλλὰ καὶ ὀνειρευτήκατε τί θὰ σᾶς εὐχαριστοῦσε νὰ κάνετε στὸ μέλλον.

     Παιχνίδι, φίλοι καὶ ὄνειρα γιὰ τὸ μέλλον. Αὐτὰ χαρακτηρίζουν τὴ νεότητά σας. Ἀλλὰ γιὰ νὰ πραγματοποιήσετε τὰ ὄνειρά σας, χρειάζεται σταθερὸ θεμέλιο πάνω στὸ ὁποῖο θὰ μπορέσετε νὰ χτίσετε ∙ σταθερὸ θεμέλιο εἶναι οἱ γνώσεις ποὺ σᾶς προσφέρει τὸ σχολεῖο σας χάρη στὴ φροντίδα καὶ τὸν κόπο ποὺ καταβάλλουν οἱ καθηγητές σας, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ σᾶς βοηθήσουν ἀπὸ τώρα γιὰ τὸ μέλλον σας.

     Ὅμως, τὸ καλὸ χτίσιμο θέλει καὶ καλὸ χτίστη. Ὅλες αὐτὲς οἱ γνώσεις ποὺ θὰ λάβετε φέτος στὸ σχολεῖο σας, δὲν θὰ σᾶς ὠφελήσουν, ἐὰν δὲν ἀποφασίσετε καὶ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι νὰ ἀλλάξετε τὸν κόσμο γύρω σας καὶ νὰ τόν καθαρίσετε άπό τὴ βρωμιὰ καὶ τὴν ἀσχήμια ποὺ τόν περιβάλλει.

     Ἡ εἰλικρίνεια, ἡ φιλαλήθεια, ἡ ἐντιμότητα καὶ ἡ ἀγάπη γιὰ τὸ καλὸ εἶναι ἀρετὲς ἑνὸς καλοῦ χτίστη ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ χτίσει τὸ μέλλον. Ἕνας τέτοιος χτίστης ὠφελεῖ καὶ τὸν ἑαυτό του καὶ τὴν κοινωνία.

     Ἀλλὰ τὸν τρόπο αὐτῆς τῆς ἐργασίας καὶ τῆς καλλιέργειας τῶν ἀρετῶν αὐτῶν θὰ διδαχθεῖτε κυρίως στὴν Ἐκκλησία μας, ὅπου ἡ νεότητα, δηλ. ἐσεῖς οἱ νέοι, εἶναι ἡ καρδιὰ καὶ τὰ νεῦρα της, ὅπως κεφαλή της εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

      Ἀγαπητά μου παιδιά, φίλτατοι καθηγητές,

       Καλούμεθα ὅλοι μας τούτη τὴ νέα σχολική χρονιὰ ποὺ ἀρχίζει, νὰ συμβάλλουμε ὥστε νὰ ἔχει ἡ χώρα μας ἕνα καλύτερο μέλλον. Εὔχομαι ὁ Φιλεύσπλαγχνος καὶ Ἐλεήμων Θεὸς νὰ εἰσακούσει τὴν προσευχή μας καὶ νὰ βοηθήσει ὅλους μας στὸ ἔργο μας.

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

 +Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top