Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

 Προς Τους Εκπαιδευτικούς και Μαθητάς όλων των βαθμίδων Εκπαιδεύσεως της Μητροπολιτικής μας Περιφερείας

 

            Προσφιλεῖς μου Ἐκπαιδευτικοί Λειτουργοί,

           Ἀγαπητά μου παιδιά,

 

        Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς βρίσκω τήν εὐκαιρία νά ἔλθω σέ ἐπικοινωνία μέ ὅλους σας καί νά σᾶς εὐχηθῶ καλή χρονιά καί δύναμη στή νέα σας προσπάθεια μέ σωματική ὑγεία καί κάθε εὐλογία Θεοῦ.

          Δραστήριοι, εὐσυνείδητοι καί ἀκούραστοι κύριοι Ἐκπαιδευτικοί, ἐπικοινωνῶ μαζί σας γιά νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία συμπαρίσταται στό ἔργο σας καί ἀναγνωρίζει τήν πολύτιμη προσφορά σας στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας. Σᾶς εὔχομαι πάντοτε μέ τήν ἴδια ἐπιτυχία καί τόν ἴδιο ζῆλο, νά συνεχίζετε τήν ἀποστολή σας.

          Ἀλλά καί πρός σᾶς ἀγαπητά μας παιδιά πού ξεκινᾶτε καί πάλι τό ἔργο σας, δηλαδή τήν προσπάθεια νά ἀποκτήσετε γνώσεις πού θά διευκολύνουν τόν δρόμο τῆς ζωῆς σας, ἡ σκέψη μας στρέφεται μέ πολύ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη. Σᾶς καμαρώνουμε καθώς τώρα ξεκινᾶτε ὄχι μόνο τήν νέα σχολική σας χρονιά, ἀλλά καί τό ταξίδι τῆς ζωῆς σας.

          Δεῖξτε ἀληθινή ὡριμότητα. Κτίστε τόν κόσμο σας σέ γερά θεμέλια καί σωστές βάσεις. Ἀποδεῖξτε ὅτι μποροῦν νά σᾶς ἔχουν ἐμπιστοσύνη καί ὅτι ξέρετε νά προστατεύετε τούς ἑαυτούς σας μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τίς πολλαπλές παγίδες τοῦ σύγχρονου κακοῦ. Κάνετε καλές ἐπιλογές τῆς πορείας σας. Ἀποφύγετε τά λάθη τῶν μεγαλυτέρων σας.

          Υψωθεῖτε ἐκεῖ πού σᾶς δείχνει καί σᾶς κατευθύνει τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ μας καί τό παράδειγμα τῆς Μητέρας Του, τῆς Παναγίας μας. Καί αὐτό θά τό πετύχετε μέ τόν καθημερινό σας ἀγώνα καί ζητώντας τή Χάρη καί τό φωτισμό τοῦ Θεοῦ.

          Γιά μιά ἀκόμα φορά θέλω νά σᾶς πῶ, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας σᾶς ἀγαπᾶ πολύ. Αἰσθάνεται τίς ἀνησυχίες σας, συμμετέχει στούς προβληματισμούς σας καί εἶναι πάντοτε ἕτοιμη καί πρόθυμη, νά σᾶς βοηθήσει καί νά συμβάλει στίς λύσεις τους.

          Οἱ ἐγκάρδιες εὐχές μου σᾶς συνοδεύουν! Σᾶς εύχομαι καλή χρονιά καί καλή πρόοδο!

Μέ τιμή καί πολλή ἀγάπη Χριστοῦ

 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

© Copyright 2023 Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας Back To Top